Tömések, betétek, héjak

Fogtömés három képben

A fogtömés menetét az alábbi három fotón foglaltuk össze. Az első fotón a rossz fog kiinduló állapota látható, majd a következőn az, hogy mekkora lyukat kellet fúrni amiatt, hogy belülről szuvas volt a fog. A harmadik fotón a betömött, meggyógyított fog látható.

Fogtömés: rossz fog, fúrás után, betömött fog

Fogtömés: rossz fog, fúrás után, betömött fog

Nagyobb mértékű destrukciók esetén a fogtechnikus közreműködésével pontosabb, esztétikusabb helyreállítás lehetséges. A foganyag-hiány mértékétől függően a hátsó fogakra inlayt vagy onlayt készítünk. Elülső fogak esetén héjakat készíthetünk akár esztétikai okokból akár a foganyaghiány pótlására.

Tudja, hogy mi az a gyógyszeres tömés? A linkre kattintva megnézheti!

Régi amalgám tömés eltávolítása biztonságosan

Szeretné eltávolítani régi amalgám töméseit, de fél a szájába kerülő fémdarabkáktól?

VAN MEGOLDÁS!

Az úgynevezett kofferdám segítségével fogát tökéletesen el tudjuk szeparálni a szájüregtől, így az eltávolítás során a fém nem érintkezik a nyálkahártyával!

Tudta?
Az amalgám nehézfém, mérgezheti a szervezetet. Idegi problémákat okozhat!

Kérjen időpontot INGYENES konzultációra!

Támogassa szervezetét több oldalról az egészség érdekében! (Bővebben az amalgám tömésről itt olvashat!)

Inlay onlay

Konzerváló fogászat

Fogpótlás

Mi az az inlay onlay?

Ez egy olyan fogtömés típus, melyet nem a fogorvos, hanem a fogtechnikus alakít ki, a fogorvos által levett lenyomat alapján. Ez egy olyan betét, mely egy szilárd tömésfajta, és mely élettartalma sokkal hosszabb a hagyományos tömésekhez képest.

Miből készül a betét (inlay)

A betét készülhet fémből, kerámiából, valamint műanyag és anorganikus anyag kombinációjával előállított kompozíciós anyagból. Az utóbbi két anyagból készült betét nem alkalmas hídhorgonynak, csak a fémből készített, esetleg szóba jöhet a fém-kerámia kompozíció is.

Inlay

Iinlay, másképpen betét

Mikor alkalmazzuk az inlay-t onlay-t?

Amikor már nagyobb lyuk van a fogban, a fogból nagyobb darab hiányzik, akkor az inlayt, vagy onlayt alkalmazzuk a fogak teljesen biztonságos helyreállítása érdekében. A betét készítésekor a szuvasodás miatt tönkrement foganyag eltávolítása után, hasonlóan a plasztikus töméshez, meghatározott szabályok szerint üreget kell alakítani. Ez annyiban tér el a plasztikus tömésnél ismertetettekről, hogy a betétüreg (inlay cavitas) nem az alapjánál, hanem a bemenetelénél tágabb, vagyis függőleges falai a rágófelszín felé széttérőek. Így illeszthető a betét a fogban kialakított üregbe úgy, hogy az üreg belvilága és szélei, valamint a betétnek az üreggel érintkező felszínei pontosan, a széleken résmentesen illeszkedjenek egymáshoz. Ez csak úgy képzelhető el, ha az üreg bemenete (szájadéka), ahonnan az inlayt az üregbe nyomják, legalább olyan tágas, mint az üreg alapja (az üreg falai ilyenkor párhuzamosak, vagy valamivel tágabb (az üreg falai ilyenkor a rágófelszín felé divergálnak).

Miért az inlay-t onlay-t alkalmazzuk?

Illeszkedése olyan pontos, hogy a lyukas fogban teljes záródást tud biztosítani lehetőséget nem adva a baktériumok bejutásának. Nagyméretű szuvasodások esetén alkalmazható. Megfelelő szájhigiénia mellett a másodlagos fogszuvasodás veszélye sokkal kisebb. Az inlay onlay pótlásokkal a fog eredeti állapota, formája tökéletesen visszaállítható. Megvédi a megmaradt, ép fogszöveteket. Teljesen esztétikusak a módosított kompozit kerámia és a porcelán betétek.

A betétek tartósabb, esztétikusabb, és biztonságosabb megoldást nyújtanak, mint a tömések. Tökéletesen helyre tudják állítani a rágófelületet. Azért is javasoljuk a betétet, mert a fogelhalás veszélyeit is minimalizálja.

Ki által és hogyan készül az inlay?

A lenyomatot a fogorvos veszi le a rendelőben. Az inlayt a fogtechnikus készíti el egy lenyomat alapján. A betét tulajdonképpen a konzerváló fogászat tárgykörébe tartozik, ezért is tárgyaljuk a fogpótlástanban, mert a laboratóriumban készül.

A fogtechnikus a modern technikának köszönhetően precíz módon tudja elkészíteni a betéteket. Erre a célra különböző marógépek állnak a rendelkezésünkre.

A Hermesz Dental fogtechnikusa először is a magas technológiának köszönhetően a feltérképezés után beszkenneli a fogorvostól kapott anyagot, majd a CAD/CAM gépek segítségével pontosan elkészíti a betétet. Akár 1400 Celsius fokra is felhevíthetik az anyagot, mely kihűlést követően megfelelő szilárdságúvá válik. Majd ezt követően kapja meg a kerámia borítást és kész a betét.

Kompozit tömés, esztétikus tömés, UV fényre kötő tömések

A korszerű kompozíciós, azaz anorganikus anyagokkal „töltött’ műanyagok teremtették meg. A fémekkel szemben előnyük a jobb esztétikai hatás, mivel képesek a fogszínt szinte ugyanolyan tökéletesen utánozni, mint a kerámiai anyagok.

A kompozitok előnyeként szokták még említeni azt, hogy a savmaratásos és adhezív ragasztásos technikával a foganyag és az inlay között szorosabb kapcsolat jöhet létre, mint a fémek, vagy a kerámia esetén.
A frontfogak restaurációjánál az UV tömés legnagyobb előnye, hogy kitűnően lehet alkalmazni, és a legjobb esztétikai hatást is elérjük vele.

Fontos, hogy alaptömés kerüljön a tömés és a fog közé szigetelő réteg, hogy fogelhalás ne alakuljon ki.

A tömés menete

A szuvas részek fúróval történő eltávolítást követően egy speciális savval megmaratják a fog töméssel találkozó felszínt. Így egy mikroszkopikusan egyenetlen felszínt kapunk, amire ragasztó (bond) kerül. Ezt polimerizációs lámpával UV fénnyel pár másodpercig megvilágítjuk, majd az üregbe kerülhet a tömőanyag.

A pótlás a szituációtól függően különféle anyagokból, eltérő eljárásokkal készülhet, melyek közül az Ön igényeinek leginkább megfelelő a konzultáció során kerül kiválasztásra.

Töméskészítés

A fog kemény szöveteinek caries, vagy fogszuvasodás során megsemmisült részeit a fogorvos pótolja, azaz tömést készít, vagy restaurációt végez. A felhasznált anyagok és technikák különbözőek lehetnek attól függően, hogy mi a célja a restaurációnak. A fogszuvasodás tovaterjedését már a cavitasalakítás és ideiglenes cementtömések is képesek rövid távon megoldani. A fog alakjának helyreállítása és így a funkció hosszabb időre is biztosítható különböző tömőanyagok készítésével, vagy különböző betéttel. A legigényesebb megoldás azonban a forma, a szín és az egyéb optikai követelményeknek is megfelelő kompozíciós töméskészítés, illetve a kerámia- vagy kompozit betét. A tömőanyagok feladatai tehát sokrétűek, sokféle kritériumoknak kell megfelelniük. Ezért foglalkoznunk kell a tömőanyagokkal szemben támasztott követelményekkel.

Alábélelés jelentése

Az alábélelés a cavitas falait a pulpaűrrel összekötő dentincsatornák lezárását jelenti. Ennek megfelelően azokra a falakra kell helyezni, amelyek alatt a pulpa szövete van (pupalis falak).

Alábélelő anyagok

Alábélelésre gyakran használjuk az üvegionomer cementeket, a cinkosifosztáf-cementet (fosztfátcement), ritkábban a polikarboxilát-cementet.A kálciumhidroxid-cementek szerepe az utóbbi időben megkérdőjeleződött fertőtlenítő hatása, valamint dentincsatornák szűkületét okozó dentinsclerosis támogatása ellenére, hátrányos tulajdonságai miatt (gyenge tapadás, gyenge ellenálló képesség, jól oldódik a dentin folyadékban), ma már csak a direkt és ritkábban az indirekt pulpasapkázáshoz ajánlják, akkor is csak minimális mennyiségben. Az alábélelést általában a végleges töméssel egy ülésben készíti el az orvos. Az alábélelést természetesen előbb kell elkészíteni, mint a végleges tömést, a két lépés azonban szorosan összefügg.

Héjkerámia, vagy porcelán héj (veneer)

Tökéletes megoldást nyújthat, ha nagyobb mértékű az elszíneződés, vagy nem szép a fogforma, kedvezőtlen a fogak tengelyállása, vagy túl nagy a rés a fogak között.

Ezzel a módszerrel esztétikus, ragyogó mosoly lehet elérni.

Mi is az héjkerámia?

Egy hajszálvékony kerámia héjat értünk alatta, melyet a fogak külső felületének a ragasztásával a frontális fogakat esztétikussá varázsolhatja.

Két csoportba soroljuk:

Direkt héj,(direkt veneer, recontouring), melyet a fogorvosunk készít el. Az anyag rétegzési technikával kerülnek fel a fogfelszínre. Ez a módszer nem igényel fogtechnikai laboratóriumi segítséget.

Indirekt héjkerámia: Fogtechnikai labor közreműködésével készül el. Hajszálvékony, fényáteresztő héjak, melyek kerámiahéjak. Természetesnek ható színárnyalatokban kerülnek az előkészített fogakra.

A fogzománca a héjkerámia felhelyezése előtt meg kell csiszolni, hogy a héjak felhelyezhetővé váljanak. Ettől viszont nem kell félni, mert az értékes fogzománca megkímélt módon és csak nagyon kevés kerül lecsiszolásra. A kerámia héjakat egy speciális ragasztóval helyezzük fel, melynek köszönhetően a héjak hosszú élettartamúvá válnak.

Mikor ajánljuk a kerámia héjakat?

 • Trauma érte a fogát, fogak élei le vannak törve.
 • Ha korábbi tömések felszíne nem kellően esztétikus.
 • A fogak metsző éleinek lepattogzása, zománchibák, elszíneződések a fog anyagában, szuvasodások esetén.
 • Ha a fogai nem fehéríthetők jobban, és fehérebb mosolyra vágyik.
 • Ha a front fogainál elszíneződés van, és a színhibát takarni szeretné.
 • Ha a fogak esztétikai problémát okoznak, akár a fog formájának a megváltoztatása
 • Fogak közötti rések, hézagok helyreállítása, csökkentése, zárása.
 • Ha a fogak nem a megfelelő helyre nőttek.
 • A fogak tengelyeltéréseinek korrigálásakor

Milyen esetekben nem javasolt a héjkerámia?

 • Nem megfelelő szájhigiénia
 • Éjszakai fogcsikorgatáskor vagy nagyon erős fogszorításkor
 • Nagymértékben sérült frontfog esetén
 • Nagymértékben szuvasodott fog esetén

Meddig tart egy porcelán héj?

Általában 5-10 évig tart.

Miért sikeresek napjainkban a kerámia héjak, vagy a direkthéjak?

Mert nagyon kevés fogállomány eltávolításával járnak. Ugyanakkor szépek, és tartósak. Nem szükséges a fogakat azonnal koronázni.

Mennyibe kerülnek a porcelán héjak?

A Hermesz Dental Fogászati Rendelőben személyre szabottan a felmérést követően készítjük el az ön részére az írásos, kedvező árajánlatot. Ez nem jár kötelezettséggel és teljesen ingyenes. Vegye fel velünk a kapcsolatot!